PuchJournalen

Reklamtidningen för Puch.

PuchJournalen var Lundbolagens reklamtidning för Puch. Tidningen gavs ut i 20 ordinarie nummer och och ett extranummer. Det första numret skickades ut 1971 till alla grabbar som fyllde 14 eller 15 år 1972. De efterföljande nummerna fick man själv hämta hos sin Puchhandlare. Det sista numret, nummer 20, utkom 1982.

Här kan du nu läsa dessa gamla Puchjournaler. För att tidningen skall få plats på din skärm skall du ha en skärmupplösning på minst 1024 x 768. Det går att bläddra fram och tillbaka i tidningen genom att klicka på sidorna. Tyvärr går inte allför liten text att återge i detta format, men det mesta går att läsa. Klicka på omslagsbilderna nedan för att läsa tidningen.

PuchJournalen nr 1 - 1971
Nr 1, 1971
PuchJournalen nr 2 - 1972
Nr 2, feb 1971
PuchJournalen nr 3 - 1972
Nr 3, nov 1972
PuchJournalen nr 4 - 1973
Nr 4, feb 1973
PuchJournalen nr 5 - 1973
Nr 5, nov 1973
PuchJournalen nr 6 - 1974
Nr 6, apr 1974
PuchJournalen nr 7 - 1974
Nr 7, nov 1974
PuchJournalen Extra - 1975
Extranummer, 1975
PuchJournalen nr 8 - 1975
Nr 8, apr 1975
PuchJournalen nr 9 - 1975
Nr 9, nov 1975
PuchJournalen nr 10 - 1976
Nr 10, apr 1976
PuchJournalen nr 11 - 1976
Nr 11, dec 1976
PuchJournalen nr 12 - 1977
Nr 12, apr 1977
PuchJournalen nr 13 - 1977
Nr 13, nov 1977
PuchJournalen nr 14 - 1978
Nr 14, apr 1978
PuchJournalen nr 15 - 1978
Nr 15, nov 1978
PuchJournalen nr 16 - 1979
Nr 16, apr 1979
PuchJournalen nr 17 - 1979
Nr 17, dec 1979
PuchJournalen nr 18 - 1980
Nr 18, maj 1980
PuchJournalen nr 19 - 1981
Nr 19, jan 1981
PuchJournalen nr 20 - 1982
Nr 20, feb 1982

© Puchverkstan.se  -  Text, inskanning och retuschering: Göran Samuelsson